Rozwiązania dla mediów

Szczególnym przypadkiem klastra obliczeniowego dedykowanego sektorowi mediów jest renderfarma.

Oferujemy w tym zakresie:
– Projektowanie ze szczególnym uwzględnieniem wydajności obliczeniowej zapisu oraz odczytu informacji z zasobów dyskowych,
– Projektowanie i wdrożenie konstrukcji sieci, wirtualizacji,
– Uruchomienie uniwersalnego systemu kolejkowania, z możliwością wykorzystania nie tylko do renderowania obrazu,
– Zaprojektowanie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania, które wykorzysta możliwości renderfarmy.